ACoS հապավումներ

ACoS

ACoS-ը հապավումն է Վաճառքի գովազդային գին.

Չափիչ, որն օգտագործվում է Amazon-ի հովանավորվող ապրանքների արշավի արդյունավետությունը չափելու համար: ACoS-ը ցույց է տալիս գովազդային ծախսերի և նպատակային վաճառքի հարաբերակցությունը և հաշվարկվում է այս բանաձևով. ACoS = գովազդի ծախսեր ÷ վաճառք: