AE հապավումներ

AE

AE-ի հապավումն է Հաշվի գործադիր.

Սա վաճառքի թիմի անդամ է, որը գործարքներ է կնքում վաճառքի որակավորված հնարավորություններով: Նրանք ընդհանուր առմամբ հաշվի թիմի անդամն են, որը նշանակված է որպես այդ հաշվի առաջատար վաճառող: