AIDA հապավումներ

AIDA

AIDA-ն հապավումն է Ուշադրություն, հետաքրքրություն, ցանկություն, գործողություն.

Սա մոտիվացիայի մեթոդ է, որը նախատեսված է մարդկանց գնելու դրդապատճառի համար՝ ձեռք բերելով նրանց ուշադրությունը, հետաքրքրությունը, ցանկությունը ապրանքի նկատմամբ, այնուհետև ոգեշնչելով նրանց քայլեր ձեռնարկել: AIDA-ն արդյունավետ մոտեցում է սառը զանգերի և ուղղակի արձագանքման գովազդի համար: