AM հապավումներ

AM

AM-ի հապավումն է Հաշվի կառավարիչ.

AM-ը վաճառքի կամ հաճախորդների սպասարկման անձն է, որը պատասխանատու է հաճախորդների մեծ հաշիվը կամ հաշիվների մեծ խումբը կառավարելու համար: