AOOH հապավումներ

AOOH

AOOH-ի հապավումն է Աուդիո տնից դուրս.

Audio Out-of-Home™ գովազդը դինամիկ հեռարձակվում է, ըստ պահանջի աուդիո գովազդները և ընտրված երգացանկերը, որոնք կարող են թիրախավորվել և նվագարկվել ցանկացած վայրում, որոշակի ժամանակներում:

Source: Վիբենոմիկա