AR հապավումներ

AR

AR-ի հապավումն է Լրացվել է իրականություն.

Տեխնոլոգիա, որը համակարգչի կողմից ստեղծված վիրտուալ փորձը ներդնում է իրական աշխարհի օգտատերերի հայացքի վրա՝ այդպիսով ապահովելով կոմպոզիտային տեսարան: