ARPA հապավումներ

ԱՐՓԱ

ARPA-ի հապավումն է Մեկ հաշվի միջին եկամուտը.

Սա թվ է, որը ներառում է ամսական եկամուտների միջին գումարը բոլոր հաշիվներում, որը նաև հայտնի է որպես MRR: