ARR հապավումներ

ԱՐՌ

ARR-ի հապավումն է Տարեկան պարբերական եկամուտներ.

Օգտագործվում է շատ ձեռնարկություններում, որոնք արտադրում են տարեկան տարեկան պայմանագրեր: ARR = 12 X MRR