ASA հապավումներ

ԻՆՉՊԵՍ

ASA-ի հապավումն է Պատասխանելու միջին արագություն.

Հաճախորդների սպասարկման հիմնական կատարողականի ցուցիչ, որը չափում է, թե հաճախորդը որքան ժամանակ է սպասել, մինչև նրանք կարողանան խոսել հաճախորդների սպասարկման ներկայացուցչի հետ: