ASR հապավումներ

ASR

ASR-ը հապավումն է Խոսքի ավտոմատ ճանաչում.

Համակարգերի կարողությունը հասկանալու և մշակելու բնական խոսքը: ASR համակարգերն օգտագործվում են ձայնային օգնականների, չաթ-բոտերի, մեքենայական թարգմանության և այլնի մեջ: