AT հապավումներ

AT

AT-ը հապավումն է Օժանդակ տեխնոլոգիաներ.

Ցանկացած տեխնոլոգիա, որը հաշմանդամություն ունեցող անձը օգտագործում է իր ֆունկցիոնալ հնարավորությունները բարձրացնելու, պահպանելու կամ բարելավելու համար: