B2B2C Acronyms

B2B2C

B2B2C-ի հապավումն է Բիզնես առ բիզնես սպառողին.

Էլեկտրոնային առևտրի մոդել, որը միավորում է B2B-ն և B2C-ը՝ ապրանքի կամ ծառայության ամբողջական գործարքի համար: Բիզնեսը մշակում է արտադրանք, լուծում կամ ծառայություն և տրամադրում է այն մյուս բիզնեսի վերջնական օգտագործողներին: