BIMI հապավումներ

ԲԻՄԻ

BIMI-ի հապավումն է Հաղորդագրության նույնականացման ապրանքանիշի ցուցիչներ.

Հստակեցում, որը թույլ է տալիս ցուցադրել բրենդի լոգոները վավերացված էլ.