BR հապավումներ

BR

BR-ի հապավումն է Bounce Rate.

Վերադարձի տոկոսադրույքը վերաբերում է այն գործողություններին, որոնք օգտատերը կատարում է ձեր կայքում: Եթե ​​նրանք վայրէջք կատարեն էջի վրա և հեռանան մեկ այլ կայք գնալու համար, նրանք դուրս են եկել ձեր էջից: Այն կարող է նաև վերաբերել էլփոստին, որը վերաբերում է նամակներին, որոնք մուտքի արկղ չեն հասնում: Դա ձեր բովանդակության կատարողականի KPI-ն է, և բարձր վերադարձի տոկոսադրույքը կարող է նշանակել անարդյունավետ մարքեթինգային բովանդակություն, ի թիվս այլ խնդիրների: