CDP հապավումներ

CDP- ը

CDP-ի հապավումն է Հաճախորդների տվյալների պլատֆորմ.

Կենտրոնական, մշտական, միասնական հաճախորդների տվյալների բազա, որը հասանելի է այլ համակարգերի համար: Տվյալները վերցվում են բազմաթիվ աղբյուրներից, մաքրվում և համակցվում՝ ստեղծելու մեկ հաճախորդի պրոֆիլ (նաև հայտնի է որպես 360 աստիճանի դիտում): Այս տվյալները կարող են օգտագործվել մարքեթինգային ավտոմատացման նպատակներով կամ հաճախորդների սպասարկման և վաճառքի մասնագետների կողմից՝ ավելի լավ հասկանալու և արձագանքելու հաճախորդների կարիքներին: Տվյալները կարող են նաև ինտեգրվել մարքեթինգային համակարգերին՝ ավելի լավ բաժանելու և թիրախավորելու հաճախորդներին՝ ելնելով նրանց վարքագծից: