CIO հապավումներ

Գործող

CIO-ի հապավումն է Տեղեկատվության գլխավոր պատասխանատու.

Գործադիր մակարդակի պաշտոն մի ընկերությունում, որի զբաղմունքը կենտրոնացած է կազմակերպության ներսում տեխնոլոգիաների օգտագործման կառավարման, իրականացման և տեսլականի վրա: Այս պատասխանատվությունը երբեմն կոչվում է CTO: