CISO հապավումներ

CISO- ն

CISO-ի հապավումն է Տեղեկատվական անվտանգության գլխավոր պատասխանատու.

Կազմակերպության բարձր մակարդակի ղեկավար, որը պատասխանատու է ձեռնարկության տեսլականի, ռազմավարության և ծրագրի ստեղծման և պահպանման համար՝ ապահովելու տեղեկատվական ակտիվները և տեխնոլոգիաները պատշաճ կերպով պաշտպանված: