CLM Acronyms

CLM

CLM-ը հապավումն է Պայմանագրերի կյանքի ցիկլի կառավարում.

Պայմանագրի ակտիվ, մեթոդական կառավարում սկզբից մինչև շնորհում, համապատասխանություն և նորացում: CLM-ի ներդրումը կարող է հանգեցնել ծախսերի խնայողության և արդյունավետության զգալի բարելավումների: