CMRR Acronyms

CMRR

CMRR-ի հապավումն է Պարտավորվող ամսական պարբերական եկամուտներ.

Մեկ այլ վաճառքի հապավումը հաշվապահական կողմից: Սա գալիք ֆինանսական տարում MMR-ի հաշվարկման բանաձև է: CMRR-ի հաշվարկման բանաձևն է (Ընթացիկ MMR + ապագա պարտավորված MMR, հանած հաճախորդների MMR-ն, որը դժվար թե վերականգնվի ֆինանսական տարում: