CMYK հապավումներ

CMYK

CMYK-ի հապավումն է Cyan, Magenta, Yellow, և Key.

Նվազեցնող գունային մոդել, որը հիմնված է CMY գունային մոդելի վրա, որն օգտագործվում է գունավոր տպագրության մեջ: CMYK-ն վերաբերում է որոշ գունավոր տպագրության մեջ օգտագործվող չորս թանաքային թիթեղներին՝ ցիան, մագենտա, դեղին և բանալի: