COB հապավումներ

Սարդ

COB-ը հապավումն է Բիզնեսի փակումը.

Ինչպես… «Մենք պետք է բավարարենք մեր մայիսի քվոտան COB-ի կողմից»: Հաճախ օգտագործվում է EOD-ի (Օրվա վերջ) փոխարինմամբ: Պատմականորեն COB/EOD նշանակում է 5:00: