CPA Acronyms

ՀԿԿ

CPA-ի հապավումն է Մեկ ձեռքբերման արժեքը.

Մեկ ձեռքբերման արժեքը մարքեթինգային ցուցանիշ է, որը չափում է մեկ վճարող հաճախորդի ձեռքբերման ընդհանուր արժեքը քարոզարշավի կամ կապուղու մակարդակով: CPA-ն շուկայավարման հաջողության կենսական չափում է, որն ընդհանուր առմամբ տարբերվում է Հաճախորդի ձեռքբերման արժեքից (CAC) իր հատիկավոր կիրառմամբ:

Source: Մեծ առևտուր