CPA հապավումներ

ՀԿԿ

CPA-ի հապավումն է Արժեքը մեկ գործողության համար.

Մեկ գործողության արժեքը առցանց գովազդի չափման և գնագոյացման մոդել է, որը վերաբերում է որոշակի գործողությանը, օրինակ՝ վաճառքին, սեղմմանը կամ ձևի ներկայացմանը: Այն երբեմն սխալ է մեկնաբանվում մարքեթինգային միջավայրերում որպես մեկ ձեռքբերման արժեք, ինչը տարբեր չափումներ է: