CPI Acronyms

ՍԳԻ

CPI-ի հապավումն է Հաճախորդի գործունեության ցուցանիշները.

Չափիչները կենտրոնացած են հաճախորդի ընկալման վրա, ինչպիսիք են լուծում ստանալու ժամանակը, ռեսուրսների առկայությունը, օգտագործման հեշտությունը, առաջարկելու հավանականությունը և ապրանքի կամ ծառայության արժեքը: Այս չափումները ուղղակիորեն կապված են հաճախորդների պահպանման, ձեռքբերման աճի և մեկ հաճախորդի արժեքի ավելացման հետ: