CPL հապավումներ

CPL

CPL-ի հապավումն է Արժեքը մեկ կապարի համար.

CPL-ը հաշվի է առնում բոլոր այն ծախսերը, որոնք գնում են առաջատարի ստեղծման համար: Այդ թվում՝ ծախսված գովազդային դոլարներ, գրավի ստեղծում, վեբ հոսթինգի վճարներ և տարբեր այլ ծախսեր, օրինակ: