CPM հապավումներ

Cpm մասին

CPM-ի հապավումն է Արժեքը մեկ մղոնի համար.

Մեկ մղոնի արժեքը (կամ ծախսը հազարի համար) մեկ այլ մեթոդ է, որն օգտագործում են հրատարակիչները գովազդի համար գանձելու համար: Այս մեթոդը գանձվում է 1000 տպաքանակի համար (M-ը հռոմեական թիվն է 1000-ի համար): Գովազդատուներից գանձվում է յուրաքանչյուր անգամ իրենց գովազդը տեսնելու համար, այլ ոչ թե քանի անգամ է այն սեղմել: