CRR հապավումներ

CRR

CRR-ը հապավումն է Հաճախորդի պահպանման տոկոսադրույքը.

Ձեր պահած հաճախորդների տոկոսը համեմատած այն թվի հետ, որը ունեցել եք ժամանակաշրջանի սկզբում (չհաշված նոր հաճախորդներին):