CSV Acronyms

CSV

CSV-ը հապավումն է Ստորակետերով առանձնացված արժեքներ.

Ընդհանուր ֆայլի ձևաչափ, որն օգտագործվում է համակարգերում տվյալների արտահանման և ներմուծման համար: Ինչպես հուշում է անունից, CSV ֆայլերը օգտագործում են ստորակետներ՝ տվյալների մեջ արժեքները բաժանելու համար: