CVR հապավումներ

CVR

CVR-ն հապավումն է Փոխարկման տոկոսադրույքը.

Փոխակերպման տոկոսադրույքն այն օգտատերերի տոկոսն է, ովքեր տեսել են գովազդ կամ գործողության կոչ՝ ընդդեմ իրականում փոխակերպված օգտատերերի: Փոխակերպումը կարող է լինել գրանցում, ներբեռնում կամ ավելի հաճախ իրական գնում: Փոխակերպման տոկոսադրույքը կարևոր չափանիշ է մարքեթինգային արշավը, գովազդային արշավը և վայրէջքի էջի կատարողականը չափելու համար: