DaaS հապավումներ

DaaS

DaaS-ի հապավումն է Տվյալները որպես ծառայություն.

Ամպի վրա հիմնված գործիքներ, որոնք օգտագործվում են տվյալների հարստացման, վավերացման, թարմացման, հետազոտության, ինտեգրման և սպառման համար: