DBoR Acronyms

DBoR

DBoR-ը հապավումն է Գրառումների տվյալների շտեմարան.

Ձեր կոնտակտի տվյալների աղբյուրը համակարգերում, որոնք ունեն ամենաարդի տեղեկատվությունը: Հաճախ հայտնի է որպես ճշմարտության աղբյուր: