DNS հապավումներ

DNS

DNS-ի հապավումն է Domain name դաշտում System.

Անվանման հիերարխիկ և ապակենտրոնացված համակարգ, որն օգտագործվում է համակարգիչների, ծառայությունների և այլ ռեսուրսների նույնականացման համար, որոնք հասանելի են ինտերնետի կամ այլ ինտերնետային արձանագրությունների ցանցերի միջոցով: DNS-ում պարունակվող ռեսուրսների գրառումները կապում են տիրույթի անունները տեղեկատվության այլ ձևերի հետ: