DOOH հապավումներ

ԴՈՒՀ

DOOH-ը հապավումն է Թվային տնից դուրս.

Տանից դուրս թվային գովազդը տնից դուրս (DOOH) գովազդի ենթաբաժին է, որտեղ արտաքին գովազդը, արտաքին մեդիան և տնից դուրս լրատվամիջոցները թվայնորեն կապված են և հասանելի են գովազդային հարթակներին՝ հասնելու լսարաններին, որոնք չեն տունը. DOOH գովազդը ներառում է թվային գովազդային վահանակներ, ցուցադրական գովազդներ և թվային պաստառներ, որոնք տեսանելի են, երբ անձը տանից դուրս է և սովորաբար գովազդին առնչվող գործողություններ է կատարում: Այն ներառում է նաև նոր շուկա՝ «Տանից դուրս» աուդիո (AOOH):