DRR հապավումներ

DRR

DRR-ի հապավումն է Դոլարի պահպանման փոխարժեք.

Ձեր պահած եկամտի տոկոսը համեմատած այն եկամտի հետ, որը ունեցել եք ժամանակաշրջանի սկզբում (չհաշված նոր եկամուտները): Սա հաշվարկելու միջոց է ձեր հաճախորդներին բաժանել ըստ եկամտի միջակայքի, այնուհետև հաշվարկել CRR-ը յուրաքանչյուր միջակայքի համար: