DTC հապավումներ

ԿՀՄԻ

DTC-ի հապավումն է Ուղղակի դեպի սպառող.

Ապրանքներ ուղղակիորեն հաճախորդներին վաճառելու բիզնես մոդելը և դրանով իսկ շրջանցելով երրորդ կողմի մանրածախ, մեծածախ կամ ցանկացած այլ վերավաճառող: