EDI հապավումներ

EDI

EDI-ի հապավումն է Էլեկտրոնային տվյալների փոխանակում.

Առևտրային գործընկերների հետ բիզնես փաստաթղթերի փոխանակման համակարգ կամ մեթոդ: Սրանք կարող են լինել ձեր մատակարարները, հաճախորդները, փոխադրողները, 3PL-ները կամ մատակարարման շղթայի այլ կապեր: