ER հապավումներ

ER

ER-ը հապավումն է Կազմակերպության որոշումը.

Որոշելու գործընթացը, թե երբ են իրական աշխարհի սուբյեկտներին հղումները համարժեք (նույն սուբյեկտ) կամ ոչ համարժեք (տարբեր սուբյեկտներ): Այլ կերպ ասած, դա մի քանի գրառումների նույնականացման և միացման գործընթացն է, երբ գրառումները նկարագրվում են տարբեր կերպ և հակառակը: