ETL հապավումներ

ETL

ETL-ը հապավումն է Հանել, վերափոխել և բեռնել.

Պլատֆորմ, որտեղ տվյալների գործողությունները համակցվում են՝ տվյալների մի համակարգից դուրս բերելու, անհրաժեշտության դեպքում դրանք փոխակերպելու կամ փոխակերպելու և մեկ այլ համակարգի մեջ տեղադրելու համար: ETL գործընթացները կարող են իրականացվել ծրագրային ճանապարհով, բայց հաճախ դրանք թողնվում են երրորդ կողմի հարթակին, որտեղ գործընթացները կարող են գործարկվել կամ պլանավորվել: