GDPR հապավումներ

GDPR

GDPR-ի հապավումն է Ընդհանուր տվյալների պաշտպանության կանոնակարգ.

Եվրոպական Միությունում և Եվրոպական տնտեսական տարածքում տվյալների պաշտպանության և գաղտնիության կանոնակարգ: Այն նաև վերաբերում է անձնական տվյալների փոխանցմանը ԵՄ և ԵՏԳ տարածքներից դուրս: