HTTP Acronyms

HTTP

HTTP-ի հապավումն է Հիպերտեքստի փոխադրման արձանագրություն.

Կիրառական արձանագրություն բաշխված, համագործակցային, հիպերմեդիա տեղեկատվական համակարգերի համար: