ISBN Acronyms

ISBN

ISBN-ի հապավումն է Գրքի միջազգային ստանդարտ համարը.

ISBN-ն գրքի միջազգային ստանդարտ համար է: ISBN-ների երկարությունը մինչև 10 թվականի դեկտեմբերի վերջը 2006 նիշ էր, սակայն 1 թվականի հունվարի 2007-ից ի վեր դրանք այժմ միշտ բաղկացած են 13 նիշից: ISBN-ները հաշվարկվում են հատուկ մաթեմատիկական բանաձևով և ներառում են ստուգիչ թվանշան՝ համարը հաստատելու համար:

Source: ISBN միջազգային