ՏՏ հապավումներ

IT

IT-ի հապավումն է Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների.

Բիզնեսի գործառնությունների շրջանակներում տեղեկատվական տեխնոլոգիաները ներառում են տվյալների, կիբերանվտանգության, ներքին ապարատային և ծրագրային համակարգերի կառավարումը, արտաքին հոսթինգի ապարատային և ծրագրային համակարգերը, երրորդ կողմի պլատֆորմի լիցենզավորումը, ինչպես նաև վերջնական օգտագործողի ապարատային և ծրագրային ապահովումը: