KPI հապավումներ

KPI

KPI-ի հապավումն է Հիմնական գործունեության ցուցանիշը.

Չափելի արժեք, որը ցույց է տալիս, թե որքան արդյունավետ է ընկերությունը հասնում իր նպատակներին: Բարձր մակարդակի KPI-ները կենտրոնանում են բիզնեսի ընդհանուր կատարողականի վրա, մինչդեռ ցածր մակարդակի KPI-ները կենտրոնանում են այնպիսի բաժինների գործընթացների վրա, ինչպիսիք են վաճառքը, մարքեթինգը, HR, աջակցությունը և այլն: