LACSLlink հապավումներ

LACSL հղում

LACSLink-ը հապավումն է Տեղակայելի հասցեների փոխակերպման համակարգի հղում.

Փոխակերպված հասցեների անվտանգ տվյալների հավաքածու, որը ներառում է գյուղական ոճի հասցեները քաղաքային հասցեների փոխում: Այն նաև փոխակերպում է գոյություն ունեցող հասցեները, որոնք վերանվանվել կամ համարակալվել են: LACSLink-ը տեղական քաղաքապետարանների համար նոր հասցեներ ձեռք բերելու ավտոմատացված մեթոդ է, որոնք իրականացրել են 911 արտակարգ իրավիճակների համակարգ:

Source: Melissa