LAT հապավումներ

Lat

LAT-ի հապավումն է Սահմանափակեք գովազդի հետևումը.

Սահմանափակել գովազդի հետևումը Apple iOS-ի (բջջային) գործառույթ է, որը թույլ է տալիս օգտվողներին հրաժարվել գովազդատուների համար IDFA-ից: