MPP հապավումներ

MPP

MPP-ի հապավումն է Փոստի գաղտնիության պաշտպանություն.

Apple-ի տեխնոլոգիան, որը հեռացնում է բաց ցուցիչը (պիքսելային հարցումը) մարքեթինգային նամակներից, որպեսզի սպառողների բացված էլ.