MQL հապավումներ

MQL- ը

MQL-ի հապավումն է Մարքեթինգի որակավորված առաջատար.

Պոտենցիալ հաճախորդ, որը կամ վերանայվել է մարքեթինգային թիմի կողմից, կամ համակարգված կերպով գնահատվել է ֆիրմագրաֆիկ չափանիշների համար և բավարարում է այն չափանիշները, որոնք անհրաժեշտ են վաճառքի թիմում ներկայացուցչին նշանակվելու համար: