MRR հապավումներ

MRR

MRR-ի հապավումն է Ամսական պարբերական եկամուտներ.

Միջին ամսական կրկնվող եկամուտը, որը չափվում է մեկ հաճախորդի կամ միջինացված հաճախորդների միջև: Բաժանորդագրության վրա հիմնված ծառայություններն օգտագործում են MRR եկամուտների և եկամուտների աճը կանխատեսելու համար: