NLP հապավումներ

NLP

NLP-ի հապավումն է Բնական լեզուների մշակումը.

Լեզվաբանության, համակարգչային գիտության և արհեստական ​​ինտելեկտի ենթաոլորտ, որը վերաբերում է համակարգիչների և մարդու լեզվի փոխազդեցությանը, մասնավորապես, թե ինչպես ծրագրավորել համակարգիչները բնական լեզվի մեծ քանակությամբ տվյալների մշակման և վերլուծության համար: