OOH հապավումներ

OOH- ը

OOH-ի հապավումն է Տնից դուրս.

Տանից դուրս գովազդը, որը նաև կոչվում է թվային տնից դուրս (DOOH) գովազդ, արտաքին գովազդ, արտաքին մեդիա և տնից դուրս մեդիա, գովազդ է, որը փորձված է տանը չգտնվող սարքերում: OOH գովազդը ներառում է գովազդային վահանակներ, ցուցադրական գովազդներ և պաստառներ, որոնք տեսանելի են այն ժամանակ, երբ անձը տանից դուրս է և գովազդին բնորոշ գործողություններ է կատարում: Այն ներառում է նաև նոր շուկա՝ «Տանից դուրս» աուդիո (AOOH):